Ontwikkelingsvoorsprong: voorbeelden uit de praktijk

CASUS 1. IK LEER NIETS

M. is 4 jaar geworden. Eindelijk mag ze naar school, eindelijk mag ze echt gaan leren. Op de eerste dag introduceert de juf de kleur rood. M. kent die kleur al lang. Ze kent nog veel meer kleuren: rood, roze, lila, lavendelblauw… Als ze om zich heen kijkt merkt ze dat een aantal andere kinderen de kleur rood voor het eerst leren. Dat vindt M. gek. Na 3 weken komt M. er steeds meer achter dat zij al veel dingen weet die de andere kinderen nog niet weten. Zij leren allemaal nieuwe dingen. M. niet. Wanneer krijgt zij eens iets om te leren? Ze heeft steeds minder zin om naar school te gaan,en als haar moeder aan haar vraagt wat ze er gedaan heeft, dan geeft ze standaard als antwoord; ‚niks’.  M. leert letterlijk ook niks nieuws. Voor haar is er na een paar weken al niets meer aan. Als ze nog maar aan school denkt krijgt ze al buikpijn. Het is er saai, de kinderen begrijpen haar niet en ze leert er nog niets nieuws ook. Haar moeder maakt zich zorgen. Van het vrolijke, leergierige kind is niets meer over. Wat zou er toch aan de hand zijn met haar dochter? Met M. is niets aan de hand. M. heeft een ontwikkelingsvoorsprong.

CASUS 2. TELEURSTELLING

En dan is je verjaardag voorbij, je bent nu 4 geworden. Eindelijk, na zo lang wachten, mag je naar school. Nu mag je echt gaan leren. Je kan al lezen, rekenen en schrijven en hebt er echt zin in. L. vraagt op de eerste dag aan de juf: “Krijg ik hier ook les in Spaans?” Juf zegt: “Nee, alleen het ABC.” De eerste teleurstelling: die komt hard binnen. Hij kent de letters immers al lang. Hij wil dingen leren die je nog niet weet.

Uitwerking
Dit zijn 2 voorbeelden uit de praktijk. Er zijn veel meer kinderen, die de kleuterschool binnen komen en eigenlijk meteen al op groep 3 niveau functioneren. Helaas moeten zij gewoon aan het begin van het onderwijspad beginnen. Ze lopen 2, 3 of soms wel 4 jaar voor op leeftijdsgenoten.

In de praktijk betekent dit, dat het kind ‘in de wachtkamer’ gezet wordt. Zo zit hij (of zij) daar iedere dag opnieuw – hopend dat hij gezien zal worden, aan de beurt zal komen en men snapt wat hij kan en weet en wat hij dus nodig heeft. Wachtend tot er leerstof langskomt die hij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen. Hopend dat ook hij nieuwe dingen mag leren, onderzoeken, sponsen – eigenlijk gewoon groeien – zoals hij tot nu toe thuis gewend was. Gewoon zijn eigen ontwikkelingslijn volgen.

We hebben het niet alleen over kinderen zoals deze, die hier als voorbeeld wordt genoemd: leergierig en tot nu toe succesvol in zijn ontwikkeling. Bij hem zijn de kenmerken zodanig dat er mogelijk direct een ontwikkelingsvoorsprong in herkend kan worden, als men er in investeert en er de kennis en tools voor heeft. We hebben het ook over kinderen die niet direct zichtbaar zijn: verlegen meisjes, stuiterballen, explosieve kinderen, drop-outs, kinderen met grote faalangst of met een scheve ontwikkeling.

Veel van deze kinderen blijven hun hele schoolse leven in de wachtkamer zitten. Dat in de wachtkamer zitten, houdt namelijk vaak niet op als ze naar groep 3 gaan. Dit los van het feit dat, als ze wel gezien worden, ze vaak nog niet krijgen wat ze nodig hebben om zich te kunnen blijven ontwikkelen. De vraag is wat dit voor het kind betekent?

Het antwoord: schade. Niet gezien worden als kind, niet aangesproken worden op de manier die bij jou past, niet dat leeraanbod krijgen dat je nodig hebt en jou laat groeien. Het ontbreken van een stimulerende omgeving, die een kind uitdaagt. Dat doet wat met een kind: het beschadigt het kind. Het kind wordt geremd in zijn ontwikkeling en leert niet de vaardigheden, die het later nodig heeft.

Daar komt bij dat de signalen, die een beschadigd kind afgeeft verkeerd gelezen (kunnen) worden. Het kind verhuist hierdoor opnieuw naar een wachtkamer. Deze keer naar die van de jeugdgezondheidszorg, de huisarts, de psycholoog, het ziekenhuis – noem maar op – waar ze hem helemaal niet kunnen helpen. In het ergste geval verdwijnen kinderen zelfs helemaal uit het onderwijssysteem en komen ze thuis te zitten.

Hoe los je dit nu op? Voorkomen is beter dan genezen. Als je weet dat een kind bij aanvang van zijn schoolcarrière een ontwikkelingsvoorsprong heeft, kun je meteen inspelen op de onderwijsbehoefte van het kind. Het is dus van groot belang dat we dit gaan signaleren, voordat een kind naar school gaat. Aandacht voor vroegsignalering, zodat je als juf of meester op de eerste schooldag meteen handvatten hebt om het kind te zien en het daardoor meteen passend onderwijs kunt geven.