Zone van naaste ontwikkeling

Zone van naaste ontwikkeling is het aanspreken van een kind op een niveau dat net buiten bereik van het kind is.

De Russische psycholoog Vygotsky heeft veel onderzoek gedaan naar de manier waarop kinderen leren. In zijn ontwikkelingstheorie staat centraal dat kinderen leren door samen met volwassenen of leeftijdsgenootjes activiteiten te ondernemen. Volwassenen kunnen ontwikkeling van kinderen stimuleren door hen de juiste hulp te bieden.

Vygotsky onderscheidde verschillende leerniveaus bij kinderen:

– Het actuele ontwikkelingsniveau: activiteiten die een kind al zelfstandig kan volbrengen;

– Het hogere ontwikkelingsniveau: activiteiten die het kind nog niet zelfstandig kan, maar wel wanneer het sociale ondersteuning krijgt bij de uitvoering ervan. Dit wordt ook wel de zone van de naaste ontwikkeling genoemd.

Heel eenvoudig gezegd: het kind kan al iets, maar een volgende fase van de ontwikkeling dient zich bijna aan. Het kind kan kruipen en je ziet dat het al bijna wil gaan staan. Door hierop in te spelen  en kansen te creëren zodat het kind zich in het staan kan oefenen, ben je bezig met het stimuleren binnen de zone van naaste ontwikkeling. Je legt het kind dus niet heel ver van de box op het kleed maar juist vlak erbij. Zo kan het kind naar de box kruipen en zich daaraan optrekken.

Aanspreken binnen de ‘zone van naaste ontwikkeling; scaffolding

Een begrip dat nauw samen hangt met de zone van de naaste ontwikkeling is scaffolding. Letterlijk vertaald is ‘scaffolding’ het voorzien van steigers. Wanneer je  het kind helpt, begeleidt en stuurt bij dingen die het nog nét niet zelfstandig kan (zone van naaste ontwikkeling), ontstaan leermomenten waarmee kinderen steeds weer boven zichzelf uitstijgen. Samen kunnen kinderen meer  aan dan alleen! Deze manier van begeleiden behoort tot de ‘scaffolding’ techniek. Dit betekent dat je kinderen precies zoveel hulp biedt, zodat ze een taak zelf met succes kunnen uitvoeren.

Belangrijk is altijd ervoor te zorgen dat een kind zich veilig voelt. Het kind moet wel geprikkeld worden om een stapje verder te doen maar het is niet de bedoeling dat hij gefrustreerd raakt.  Zoek altijd een goede balans tussen uitdaging en geborgenheid.